Δωρεάν Μεταφορά

από / προς το Ξενοδοχείο μας

Δωρεάν Μεταφορά από / προς το Ξενοδοχείο μας

Για minimum 2 (δύο) άτομα:

α) Από Αεροδρόμιο-Ξενοδοχείο-Αεροδρόμιο εφόσον:

Η κράτηση αφορά minimum 7 (επτά) διανυκτερεύσεις με 6 (έξι) ημέρες πρόγραμμα θεραπειών, επιλογής από τα 4 εξειδικευμένα πακέτα μας.

Η κράτηση αφορά minimum 14 (δεκατέσσερις) διανυκτερεύσεις χωρίς πρόγραμμα θεραπειών

β) Από Αεροδρόμιο-Ξενοδοχείο εφόσον:

Η κράτηση αφορά minimum 7 (επτά) διανυκτερεύσεις χωρίς πρόγραμμα θεραπειών.

Για 1 (ένα) άτομο:

α) Από Αεροδρόμιο-Ξενοδοχείο-Αεροδρόμιο εφόσον

Η κράτηση αφορά minimum 14 (δεκατέσσερις) διανυκτερεύσεις με 12 (δώδεκα) ημέρες πρόγραμμα θεραπειών, επιλογής από τα 4 εξειδικευμένα πακέτα μας

Η κράτηση αφορά minimum 28 (είκοσι οκτώ) διανυκτερεύσεις χωρίς πρόγραμμα θεραπειών

β) Από Αεροδρόμιο-Ξενοδοχείο εφόσον:

Η κράτηση αφορά minimum 7 (επτά) διανυκτερεύσεις με 6 (έξι) ημέρες πρόγραμμα θεραπειών, επιλογής από τα 4 εξειδικευμένα πακέτα μας

Η κράτηση αφορά minimum 14 (δεκατέσσερις) διανυκτερεύσεις χωρίς πρόγραμμα θεραπειών